Plánované opravy mimo otopné období

26.06.2015

V letních měsících připravujeme v rámci plánovaných oprav instalaci úpravny vody a tepelného čerpadla vzduch - voda pro ohřev teplé vody v centrální předávací stanici Jana Weisse 1219.

Při realizaci těchto zařízení dojde ke krátkodobým přerušením dodávky teplé vody. O odstávkách předávací stanice budeme odběratele včas informovat.

Zpět
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla