Cena tepelné energie

Cena tepelné energie se reguluje způsobem věcného usměrňování cen. Její tvorbu stanovuje a následně kontroluje Energetický regulační úřad.

Stabilizace ceny tepla je pro nás primárním úkolem. Proto podnikáme řadu opatření, která nám umožní v letošním roce a následujících letech udržet cenu na přijatelné a konkurenceschopné úrovni.

Současná cena tepla je 530,- Kč/GJ bez DPH (583,- Kč/GJ včetně DPH).

Od 1. ledna 2020 je tepelná energie ve druhé snížené sazbě DPH ve výši 10 %. 

  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla