Cena tepelné energie

Cena tepelné energie se reguluje způsobem věcného usměrňování cen. Její tvorbu stanovuje a následně kontroluje Energetický regulační úřad.

Stabilizace ceny tepla je pro nás primárním úkolem. Proto podnikáme řadu opatření, která nám umožní v letošním roce a následujících letech udržet cenu na přijatelné a konkurenceschopné úrovni.

Současná cena tepla je 513,- Kč/GJ bez DPH (589,95 Kč/GJ s DPH).

V minulých letech se zvýšila cena tepla především díky zvýšení snížené sazby DPH z 5 % na 15 % či devalvaci koruny ze strany ČNB.

  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla