Nejčastější dotazy

Kdy začíná topná sezóna?

Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.).

V topném období, které začíná 1. září a končí 31. května, se zahájí vytápění, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13 °C ve dvou dnech po sobě následujících a podle předpovědi počasí nelze očekávat její zvýšení.

Průměrná denní teplota venkovního vzduchu je jedna čtvrtina součtu venkovních teplot měřených v 7:00, 14:00 a 21:00, přičemž teplota měřená ve 21:00 se počítá dvakrát.

HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla