Jak teplo rozvádíme?

Teplo vyrobené v centrální kotelně je do zásobovaných objektů dopravováno potrubní soustavou prostřednictvím teplé vody. Z kotelny do objektových předávacích stanic a do centrální předávací stanice je potrubní systém dvoutrubkový.

V objektech napojených na dvoutrubkový systém je instalována objektová předávací stanice pro vytápění a ohřev teplé vody.

Z centrální předávací stanice, kde se připravuje pro zásobované objekty i teplá vody, je potrubní systém čtyřtrubkový. Na vstupu do těchto objektů je pak pouze směšování pro regulaci tepla pro vytápění.

Veškeré námi provozované potrubní rozvody jsou v bezkanálovém provedení systémem ABB nebo Brugg.

  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla