Obnova zařízení kotelny na sídlišti Spořilov

05.06.2017
Image 0 -

Jak jsme již avizovali v loňském Zpravodaji města Jilemnice, v letních měsících připravujeme částečnou rekonstrukci zařízení kotelny na sídlišti Spořilov.

V rámci rekonstrukce dojde k výměně jednoho ze tří stávajících kotlů za dvojici kotlů kondenzačních, výměně hořáku jednoho kotle za nízkoemisní hořák a rekonstrukci systému měření a regulace kotelny. Současně provedeme i úpravy předávacích stanic tak, aby bylo možné kotelnu provozovat v kondenzačním režimu.

Rekonstrukce bude zahájena koncem měsíce června a dokončení je plánováno do konce srpna. V průběhu rekonstrukce budeme nuceni udělat několik kratších odstávek zařízení kotelny a předávacích stanic a tedy i dodávky teplé vody, o kterých Vás budeme včas informovat. Mimo tyto odstávky může dojít i ke krátkodobému omezení dodávky teplé vody.

Investorem rekonstrukce je městská společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o. Náklady na investiční akci nijak nezatíží cenu tepelné energie, neboť rada města schválila snížení nájemného společnosti o zvýšené odpisy nově pořízeného zařízení.


Jaroslav Šimůnek
Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o.

Zpět
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla