Legislativa v oblasti teplárenství

Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., podniká podle zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem.

Společnost je držitelem těchto licencí  • výroba tepelné energie


  • rozvod tepelné energie
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla