Struktura společnosti

Společnost Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o., patří do skupiny společností ovládaných městem Jilemnice. Město Jilemnice je jediným společníkem.

Zásobování teplem Jilemnice, s.r.o. je obchodní společností, v jejímž čele stojí valná hromada. Působnost valné hromady vykonává jediný společník, kterým je město Jilemnice. Valné hromadě podléhá jednatel společnosti. Jednatel řídí činnost účetní, provozních pracovníků a obsluhy kotelen. Společnost Zásobování teplem Jilemnice je členem Ekoenergosvazu České republiky.

  • Vlastník: Město Jilemnice
  • Valná hromada: Rada města Jilemnice
  • Jednatel: Jaroslav Šimůnek
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla