Historie

Společnost Zásobování teplem Jilemnice vznikla v roce 1991 jako příspěvková organizace města Jilemnice z tepelného hospodářství, které spadalo pod organizaci Bytového hospodářství Jilemnice.

V té době společnost provozovala parní mazutovou výtopnu o výkonu 25 MW ve Zvědavé uličce vybudovanou především pro dodávku páry pro Masarykovu městskou nemocnici. Z výtopny byly dále horkovodním potrubím zásobovány dvě předávací stanice. Předávací stanice „Město“ zásobovala tepelnou energií pro vytápění a teplou vodou přilehlé základní školy, plavecký bazén, Sokolovnu a budovu pošty. Předávací stanice na sídlišti Spořilov pak bytové domy čp. 1201 až 1217 a čp. 988 až 990. Pro ostatní objekty na sídlišti společnost provozovala tři parní předávací stanice, do kterých nakupovala páru z kotelny firmy Ateso a.s.

V rámci plynofikace města v roce 1994 bylo rozhodnuto o zrušení mazutové výtopny a vybudování centrální plynové kotelny o výkonu 5,1 MW z parního výměníku na sídlišti Spořilov. V ostatních zásobovaných objektech pak decentrální plynové kotelny. Současně s výstavbou plynové kotelny byly ve všech objektech zásobovaných z parních předávacích stanic vybudovány objektové předávací stanice.

V roce 1997 byla příspěvková organizace přetransformována na společnost s ručením omezeným, která zahájila činnost v srpnu 1998.

Od roku 2000 začala společnost zajišťovat provoz decentrálních plynových kotelen v budovách v majetku města.

V současné době společnost provozuje 15 plynových kotelen.

Adresa kotelny Provoz od
Centrální kotelna - sídliště Spořilov 1. 10. 1994
Základní škola Komenského 1. 9. 2000
Základní škola J. Harracha 1. 9. 2000
Mateřská škola Zámecká 1. 9. 2000
Radnice Masarykovo náměstí 1. 9. 2000
Základní umělecká škola Valdštejnská 1. 9. 2000
Dům Valdštejnská 1. 1. 2001
Sportovní centrum Jungmanova 1. 11. 2001
Městský úřad Kostelní 1.6. 2003
Mateřská škola Hrabačov 1. 1. 2004
Sportovní hala Metyšova 1. 12. 2007
Budova jilemnického pivovaru č. p. 1 1. 2. 2010
Základní škola J. Harracha 101 1. 9. 2017
Budova Kostelní 259 1. 9. 2017
Základní umělecká škola 85 1. 9. 2018
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla