Provozujeme nový zdroj

23.10.2018

Od 1. října 2018 provozujeme plynovou kotelnu v objektu Komenského čp. 85. Jedná se o budovu bývalé družiny, která od září slouží výtvarnému oboru Základní umělecké školy Jilemnice.

Zpět
HOT-LINE Pohotovost a hlášení poruch
volejte:
733 604 088
725 551 715

Aktuální stav
V současné době není hlášená žádná porucha.
Dochází k plynulému zásobování odběratelů.
Nejčastější dotazy
Kdy začíná topná sezóna?
Pravidla vytápění se řídí platnou legislativou (Vyhláška č. 194/2007 Sb.). Další informace se dozvíte zde.
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla