Jak se teplem šetří?

Ve všech zásobovaných objektech provádíme regulaci topné vody v závislosti na venkovní teplotě. To znamená, že je teplota topné vody zvyšována, popř. snižována, podle údajů venkovního teploměru umístěného na severní stěně objektu.

Další regulaci topné vody provádí sám odběratel termostatickými ventily umístěnými přímo na topných tělesech v bytě. Těmito ventily lze nastavit požadovanou teplotu v místnosti. Ventily následně reagují na další tepelné zisky např. sluneční záření, zvýšený počet osob v místnosti, teplo vzniklé při vaření a provozu elektrospotřebičů atd., čímž šetří odběrateli teplo.

Další úspory tepla lze dosáhnout (mimo vysokonákladové jako je výměna oken a zateplení objektu) dodržováním zásad správného hospodaření s teplem:

  • krátké, ale intenzivní větrání - při intenzivním větrání se sice vzduch ochladí, ale stěny pokoje zůstanou teplé
  • udržovat teplotu ve vytápěné místnosti 20°C, každý stupeň navíc zvyšuje spotřebu tepla o 6%
  • nezakrývat topná tělesa záclonami nebo nábytkem, aby mohl vzduch okolo nich do místnosti volně proudit
  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla