Jak teplo vyrábíme?

Teplo vyrábíme dvěma způsoby: v kotlích a v kogenerační jednotce.

Výroba tepla v kotlích

V teplovodních plynových kotlích centrální kotelny vyrábíme teplo spalováním zemního plynu. Teplo vyrobené v kotlích přes výměník je poté předáváno do rozvodů centrálního zásobování teplem.

Kogenerační jednotka

V pístovém motoru kogenerační jednotky spalujeme zemní plyn. Motor pohání generátor vyrábějící elektřinu, kterou používáme pro vlastní potřebu. Teplo z kogenerační jednotky je získáváno z chlazení motoru a spalin a je dodáváno do vnitřního okruhu kotelny pro předehřev zpětné vody kotlů.

  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla