Jak teplo měříme?

Množství tepla dodaného do zásobovaného objektu měříme na patě objektu měřičem tepla, který měří teplo na základě průtoku topné vody a rozdílu teplot na vstupu do objektu a výstupu z objektu. Měřiče tepla v pravidelných čtyřletých intervalech necháváme ověřit autorizovanou zkušebnou.

  • EKOLOGIE – udržení čistoty ovzduší ve městě
  • KOMFORT – teplo bez starostí
  • ÚSPORY – stabilní cena
    tepla